matematické operátory v php
autor: systemovec
dne: 13.11,2008

mezy matematické operátory v php patří např.:+;-;*;/;%
příklady počítání v php:
\§?php
$vim=7;
$vim2=5;
$nevim=$vim+$vim2; //vypíše 13
$nevim=$vim-$vim2; //vypíše 2
$nevim=$vim*$vim2; //vypíše 35
$nevim=$vim/$vim2; //vypíše 1,4
$nevim=$vim%$vim2; //dělení modulo počítá:7/5=1 a zbytekje 2 výsledek je zbitek
?>
aktivní příklad:
zdroják:
§?php
if($_GET[operator] == "1")
$vypocet=$_GET[scit1]+$_GET[ll];
elseif ($_[operator] == "2")
$vypocet=$_GET[scit1]-$_GET[ll];
elseif ($_GET[operator] == "3")
$vypocet=$_GET[scit1]*$_GET[ll];
elseif ($_GET[operator] == "4")
$vypocet=$_GET[scit1]/$_GET[ll];
else
echo"hodnoty nezadany";
echo"výsledek je:$vypocet";
?>
<form action="./soubory/mat.php">
§input type="text" name="scit1">§select name="operator">
§option value="1">+§/option>
§option value="2">-§/option>
§option value="3">*§/option>
§option value="4">/§/option>§/select>
§input type"text" name="ll">
§input type="submit" value="test">
§/form>
příště podmínky if,elseif
zpět

další články v této kategorii
reakce uživatelů